Påverkar vitaminer och metaboliter risken för ö-cellsautoantikroppar och utveckling av diabetes? 2021

https://www.teddy.lu.se/resultat-fran-teddy/alla-forskningsartiklar-indelade-i-amnen/autoantikroppar/paverkar-vitaminer-och-metaboliter-risken-o-cellsautoantikroppar-och-utveckling-av-diabetes-2021

Frågeställningen i studien var om ämnesomsättningsprodukter så kallade metaboliter (aminosyror, fettsyror med mera) och vitaminer (vitamin C och D) i plasma var förändrade före det att en första autoantikropp utvecklades.

  • Resultatet från studien visar att barn som fick IAA som första autoantikropp vid ett års ålder hade låga nivåer av vitamin C och kolesterol före det att IAA utvecklades.
  • Lite äldre barn som fick GADA som första autoantikropp visade sig ha låga nivåer av sfingomyelin, en fosfolipid som finns i mjölkfett och som är mycket viktig för immunsystemet men också för hjärnans celler, centrala nervsystemet samt den neurologiska utvecklingen.
  • De barn som utvecklade antingen IAA eller GADA som första autoantikropp och hade låga nivåer av vitamin D, hade störst risk att få en andra autoantikropp och att utveckla diabetes på kort tid. Barn med GADA som första autoantikropp hade också låga plasmanivåer av diglycerider, lysofosfatidylkolin, triglycerider och alanin, vilket ökade deras risk att utveckla en andra autoantikropp och diabetes.

Studien visar att låga nivåer av både vitamin D och C ökade risken att utveckla en första autoantikropp. Andra biomarkörer hade också låga nivåer före uppkomsten av den första autoantikroppen. 

TEDDY har kunnat påvisa att vanliga enterovirusinfektioner kan trigga en första autoantikropp hos vissa men inte alla barn. Låga nivåer av vitamin D och C samt andra metaboliter tycks kunna bidra till att en virusinfektion utvecklar diabetes hos barn.

3 studies about Vitamin C and Cancer

Cameron E, Pauling L. Supplemental ascorbate in the supportive treatment of cancer: Prolongation of survival times in terminal human cancer. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 1976;73(10):3685-3689.
PMCID: PMC431183
http://ift.tt/1LJy5L3

Cameron E, Pauling L. Supplemental ascorbate in the supportive treatment of cancer: Reevaluation of prolongation of survival times in terminal human cancer.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 1978;75(9):4538-4542.
PMCID: PMC336151
http://ift.tt/1JntvER

Cabanillas F. Vitamin C and cancer: what can we conclude–1,609 patients and
33 years later? P R Health Sci J. 2010 Sep;29(3):215-7. Review. PubMed
PMID: 20799507.
http://ift.tt/161RkhT

via Blogger http://ift.tt/1JntvES