Role of Vitamins in Neurodegenerative Diseases: A Review

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34802410/

Background: Vitamins are the micronutrients required for boosting the immune system and managing any future infection. Vitamins are involved in neurogenesis, a defense mechanism working in neurons, metabolic reactions, neuronal survival, and neuronal transmission. Their deficiency leads to abnormal functions in the brain like oxidative stress, mitochondrial dysfunction, accumulation of proteins (synuclein, Aβ plaques), neurodegeneration, and excitotoxicity.”

Conclusion: The deficiency of vitamins in the body causes various neurological disorders like Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, Huntington’s disease, and depression. We have discussed the role of vitamins in neurological disorders and the normal human body. Depression is linked to a deficiency of vitamin-C and vitamin B. In the case of Alzheimer’s disease, there is a lack of vitamin-B1, B12, and vitamin-A, which results in Aβ-plaques. Similarly, in Parkinson’s disease, vitamin-D deficiency leads to a decrease in the level of dopamine, and imbalance in vitamin D leads to accumulation of synuclein. In MS, Vitamin-C and Vitamin-D deficiency causes demyelination of neurons. In Huntington’s disease, vitamin- C deficiency decreases the antioxidant level, enhances oxidative stress, and disrupts the glucose cycle. Vitamin B5 deficiency in Huntington’s disease disrupts the synthesis of acetylcholine and hormones in the brain.”

Kumar RR, Singh L, Thakur A, Singh S, Kumar B. Role of Vitamins in Neurodegenerative Diseases: A Review. CNS Neurol Disord Drug Targets. 2021 Nov 19. doi: 10.2174/1871527320666211119122150. Epub ahead of print. PMID: 34802410.

Påverkar vitaminer och metaboliter risken för ö-cellsautoantikroppar och utveckling av diabetes? 2021

https://www.teddy.lu.se/resultat-fran-teddy/alla-forskningsartiklar-indelade-i-amnen/autoantikroppar/paverkar-vitaminer-och-metaboliter-risken-o-cellsautoantikroppar-och-utveckling-av-diabetes-2021

Frågeställningen i studien var om ämnesomsättningsprodukter så kallade metaboliter (aminosyror, fettsyror med mera) och vitaminer (vitamin C och D) i plasma var förändrade före det att en första autoantikropp utvecklades.

 • Resultatet från studien visar att barn som fick IAA som första autoantikropp vid ett års ålder hade låga nivåer av vitamin C och kolesterol före det att IAA utvecklades.
 • Lite äldre barn som fick GADA som första autoantikropp visade sig ha låga nivåer av sfingomyelin, en fosfolipid som finns i mjölkfett och som är mycket viktig för immunsystemet men också för hjärnans celler, centrala nervsystemet samt den neurologiska utvecklingen.
 • De barn som utvecklade antingen IAA eller GADA som första autoantikropp och hade låga nivåer av vitamin D, hade störst risk att få en andra autoantikropp och att utveckla diabetes på kort tid. Barn med GADA som första autoantikropp hade också låga plasmanivåer av diglycerider, lysofosfatidylkolin, triglycerider och alanin, vilket ökade deras risk att utveckla en andra autoantikropp och diabetes.

Studien visar att låga nivåer av både vitamin D och C ökade risken att utveckla en första autoantikropp. Andra biomarkörer hade också låga nivåer före uppkomsten av den första autoantikroppen. 

TEDDY har kunnat påvisa att vanliga enterovirusinfektioner kan trigga en första autoantikropp hos vissa men inte alla barn. Låga nivåer av vitamin D och C samt andra metaboliter tycks kunna bidra till att en virusinfektion utvecklar diabetes hos barn.

Vitamin C (Askorbinsyra), har ingen nämnvärd effekt på förkylning

Att äta en apelsin för att hålla sig frisk från förkylningar, verkar vara en skröna, och förresten så innehåller Paprika mycket mer Vitamin C än Apelsin.

Apelsin innehåller 66 % RDI/100Gram
Paprika innehåller 140-250 % RDI/100Gram

 1. Douglas RM, Chalker EB, Treacy B. Vitamin C for preventing and treating the common cold (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, 3, 2001. Oxford: Update Software.
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD000980.pub4/abstract
   
 2. Anderson TN, Suranyi B, Beaton GW. The effect on winter illness of large doses of vitamin C. Can Med Assoc J 1974; 111: 31-38.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1947567/
   
 3. Karlowski TR, Chalmers TC, Frenkel LD, et al. Ascorbic acid for the common cold. A prophylactic and therapeutic trial. JAMA1975; 231: 1038-1042.
  http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=360168
   
 4. Elwood PC, Hughes SJ, St Leger AS. A randomized controlled trial of the therapeutic effect of vitamin C in the common cold. Practitioner 1977; 218: 133-137.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/319446
   
 5. Tyrrell DA, Craig JW, Meada TW, White T. A trial of ascorbic acid in the treatment of the common cold. Br J Prev Soc Med 1977; 31: 189-191.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC479021/
 6. Michels AJ, Frei B. Myths, Artifacts, and Fatal Flaws: Identifying Limitations and Opportunities in Vitamin C Research. Nutrients 2013;5(12):5161-5192. doi:10.3390/nu5125161.
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3875932/