Role of Vitamins in Neurodegenerative Diseases: A Review

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34802410/

Background: Vitamins are the micronutrients required for boosting the immune system and managing any future infection. Vitamins are involved in neurogenesis, a defense mechanism working in neurons, metabolic reactions, neuronal survival, and neuronal transmission. Their deficiency leads to abnormal functions in the brain like oxidative stress, mitochondrial dysfunction, accumulation of proteins (synuclein, Aβ plaques), neurodegeneration, and excitotoxicity.”

Conclusion: The deficiency of vitamins in the body causes various neurological disorders like Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, Huntington’s disease, and depression. We have discussed the role of vitamins in neurological disorders and the normal human body. Depression is linked to a deficiency of vitamin-C and vitamin B. In the case of Alzheimer’s disease, there is a lack of vitamin-B1, B12, and vitamin-A, which results in Aβ-plaques. Similarly, in Parkinson’s disease, vitamin-D deficiency leads to a decrease in the level of dopamine, and imbalance in vitamin D leads to accumulation of synuclein. In MS, Vitamin-C and Vitamin-D deficiency causes demyelination of neurons. In Huntington’s disease, vitamin- C deficiency decreases the antioxidant level, enhances oxidative stress, and disrupts the glucose cycle. Vitamin B5 deficiency in Huntington’s disease disrupts the synthesis of acetylcholine and hormones in the brain.”

Kumar RR, Singh L, Thakur A, Singh S, Kumar B. Role of Vitamins in Neurodegenerative Diseases: A Review. CNS Neurol Disord Drug Targets. 2021 Nov 19. doi: 10.2174/1871527320666211119122150. Epub ahead of print. PMID: 34802410.

Nutritional factors in the prevention and management of coronary ar… – PubMed – NCBI

Nutritional factors in the prevention and management of coronary ar… – PubMed – NCBI

Abstract

Nutritional factors such as magnesium, folic acid, vitamins B12 and B6, l-arginine, and polyunsaturated fatty acids (PUFAs) appear to be significantly beneficial for patients with coronary artery disease (CAD), and in the prevention and arresting the progression of HF and cardiac arrhythmias. Additionally, ingestion of adequate amounts of protein and maintaining normal concentrations of plasma albumin seem to be essential for these patients. These nutrients closely interact with the metabolism of l-arginine-nitric oxide (NO) system, essential fatty acids, and eicosanoids such that beneficial products such as NO, prostaglandin E1, prostacyclin, prostaglandin I3, lipoxins, resolvins, and protectins are generated and synthesis of proinflammatory cytokines is suppressed that results in platelet anti-aggregation, vasodilation, angiogenesis, and prevention of CAD, cardiac arrhythmias, and stabilization of HF. This implies that individuals at high risk for CAD, cardiac arrhythmias, and HF and those who have these diseases need to be screened for plasma levels of magnesium, folic acid, vitamins B12 and B6, l-arginine, NO, various PUFAs, lipoxin A4, resolvins, protectins, asymmetrical dimethylarginine (an endogenous inhibitor of NO), albumin, and various eicosanoids and cytokines and correct their abnormalities to restore normal physiology.

Vitamin B1 och PMS Smärtor

Vid PMS besvär kan vitamin B1 vara ett bra alternativ. Det är en välbeprövat molekyl som inte har några biverkningar.

I en studie (1996) fick 556 personer 100 mg Thiamine hydrochloride, dagligen i 90 dagar och 87% av dessa kvinnor blev helt botade från menssmärtor, och 8 % hade lindrigare besvär än innan [1].

I en annan, nyare studie (2014) drar man slutsatsen:
”Det verkar som vitamin B1 är effektiv vid återvinning av psykiska och fysiska symptom på PMS. Därför kan detta vitamin användas för att nå ett viktigt mål för midwifery, det vill säga minskning av symtomens svårighetsgrad av PMS, utan några biverkningar.” [2]

Kanske, kanske kan vitamin B1 också ha inverkan på humörstörningar? där finns iallafall en klar relation mellan just PMS och humörstörningar. [3]

[1] Curative treatment of primary (spasmodic) dysmenorrhoea.

Gokhale LB.
Indian J Med Res. 1996 Apr;103:227-31.
PMID: 8935744

[2] The effects of vitamin b1 on ameliorating the premenstrual syndrome symptoms.

Abdollahifard S, Rahmanian Koshkaki A, Moazamiyanfar R.
Glob J Health Sci. 2014 Jul 29;6(6):36220. doi: 10.5539/gjhs.v6n6p144.
PMID: 25363099
Balık G, Ustüner I, Kağıtcı M, Sahin FK.
J Pediatr Adolesc Gynecol. 2014 Dec;27(6):371-4. doi: 10.1016/j.jpag.2014.01.108. Epub 2014 Sep 23.
PMID: 25256879

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25256879